Jumalan viholliset – Euroopan noitavain­o­jen historia

Aika
Lauantai 17:30 - 18:45
Paikka
Studio
Ohjelmanpitäjä
Aleksi Peura

Jokaisella on käsityksensä noitavainoista, oli kyseessä historiallinen ilmiö tai termin käyttö sanontana. Luennolla käsitellään noitavainoista luotuja myyttejä, esitellään toisia näkökulmia ja oikaistaan yleisimpiä harhauskomuksia. Käsitteet esitellään esimerkkien kautta. Tapauskertomuksena käydään läpi North Berwickin noitavaino (1590-1592), johon Skotlannin kuningas Jaakko VI osallistui henkilökohtaisesti.