Oivalluksia, sattumuksia vai eksymisiä — tie pop­u­laarikult­tuurin tutkijaksi

Aika
Lauantai 17:00 - 18:15
Paikka
Nordia
Ohjelmanpitäjä
Suomen populaarikulttuurin tutkimuksen seura ry.

Mitä populaarikulttuurin tutkija tekee? Miten populaarikulttuurin tutkijaksi voi päästä? Suomen populaarikulttuurin tutkimuksen seuran järjestämässä paneelikeskustelussa seuran jäsenet pohtivat mitä polkuja pitkin he ovat päätyneet nykyisten tutkimuskohteidensa pariin. Onko kysymyksessä ollut jo lapsuudessa tehty selkeä valinta vaiko sattumien summa? Entä minkälaisille "hämärille" sivupoluille sitä voi oman aiheensa kautta eksyäkään?"