"What's the use of feeling?" – Tunteiden merkitys Steven Universessa

Aika
Lauantai 15:30 - 16:45
Paikka
Fennia II
Ohjelmanpitäjä
Riikka Juntunen ja Salla Juntunen

Cartoon Networkin animaatiosarja Steven Universe on herättänyt positiivista huomiota monipuolisella hahmogalleriallaan, stereotypioiden rikkomisella ja lastenpiirrettyjen genren uudistamisella. Esityksessämme syvennymme analysoimaan sarjan olennaista polttoainetta - tunteita ja empatiaa. Käsittelemme tunteiden kokemisen, ilmaisemisen ja kommunikoimisen merkitystä hahmojen kehityksen ja juonen rakentumisen kannalta, sekä pohdimme sitä, millaisia arvoja sarja välittää ja millaista maailmaa se rohkaisee rakentamaan.