Seksiä ja rakkautta vain? Asek­suaal­isu­us pop­u­laarikult­tuuris­sa

Aika
Lauantai 12:30 - 13:45
Paikka
Nordia
Ohjelmanpitäjä
E.H.

Seksi ja romanttinen kiintymys eri muodoissaan ovat jatkuvasti läsnä yhteiskunnassamme, mediassa ja populaarikulttuurissa. Mutta millaiselta tämä oletusarvoinen "seksuaalinen maailma" näyttää aseksuaalisuuden spektriin kuuluvan silmin? Millaisia aseksuaalisuuden representaatioita ja fiktiivisiä hahmoja tällä hetkellä löytyy, ja voiko niihin samaistua? Luennolla esitellään lyhyesti aseksuaalisuuden spektriä, tutustutaan aseksuaalisten hahmojen arkkityyppeihin ja pohditaan representaation merkitystä populaarikulttuurissa. Ohjelma sopii sekä aseksuaaleille että kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Huomaa myös Aseksuaalien kakkumiitti 17:00-18:30 Kokous 1:ssa!