Fik­ti­ivis­ten henkilöiden it­senäisyysjulis­tus – rep­re­sen­taa­tiokri­it­ti­nen näkökulma fik­tio­hah­moi­hin

Aika
Sunnuntai 14:30 - 15:15
Paikka
Alvar
Ohjelmanpitäjä
Katri Aholainen

Oletko joutunut äidinkielentunneilla puolustamaan fantasiaa ja scifiä? Oletko kyllästynyt selittelemään miksi rakastat fiktiivistä henkilöä, vaikkei hän ole "todellinen"? Oletko huolissasi moraalistasi, koska lempihenkilösi ovat pahiksia? Representaatioteoriaan pohjautuva ajattelu on erittäin vakiintunutta nykyaikaisessa fiktion tulkinnassa: sitä opetetaan koulussa ja se leviää esimerkiksi netissä eri yhteisöissä. Representaation käsite kuitenkin yksinkertaistaa fiktion toimintatapoja ja synnyttää siten yllä luetellun kaltaisia ongelmia. Tällä luennolla tarkastellaan representaation ongelmakohtia ja ehdotetaan sen rinnalle vaihtoehtoisia tapoja tulkita fiktiivisiä henkilöitä. Luennon alussa käydään myös nopeasti läpi, mitä representaatio tarkoittaa, joten aiempaa tietämystä asiasta ei tarvita. Erilaisten tulkintatapojen vaikutuksia havainnollistetaan esimerkeillä tunnetuista populaarikulttuurin teoksista. Tervetuloa kehittämään uudenlaisia näkökulmia fiktioon!