Pop­kult­tuuria korville: Äänisu­un­nit­telun salat lin­eaarises­sa ja in­ter­ak­ti­ivises­sa mediassa

Aika
Lauantai 15:30 - 16:45
Paikka
Nordia
Ohjelmanpitäjä
Toivo "Toistinen" Kallio

Luke Skywalker käynnistää valosapelin. GMC DeLorean kiihdyttää 88 mailiin tunnissa. Link löytää salaisuuden. Solid Snake huomataan. Nämä ovat maailmankuuluja popkulttuuriteosten tapahtumia, ja niitä kaikkia yhdistää taiteenlaji: äänisuunnittelu.

Peliyritys Housemarquen äänisuunnittelija Toivo Kallio pureutuu luennollaan siihen, miten ääntä ja musiikkia käytetään tekemään elokuvista ja peleistä vaikuttavia ja nautittavia kokemuksia. Kysymyksiin etsitään vastauksia esimerkkien avulla. Lisäksi Kallio avaa hieman myös omaa äänisuunnitteluprosessiaan.